اندازه‌گیری فشار در محیط‌ های دما بالا

یکی از چالش‌هایی که برای اندازه‌گیری فشار در محیط‌های دما بالا (همچون بخار داغ و ...) وجود دارد، وجود سنسورهای فشاری است که بتواند چنین دماهایی را تحمل کند. برای سفارش انواع ترانسمیتر فشار دما بالا و تجهیزات وابسته با ما تماس بگیرید.

تاریخ ویرایش: 27 تیر ماه 1396

انرژایکس- یکی از چالش‌هایی که برای اندازه‌گیری فشار در محیط‌های دما بالا (همچون بخار داغ و ...) وجود دارد، وجود سنسورهای فشاری است که بتواند چنین دماهایی را تحمل کند.

سنسورها یا ترانسمیترهای فشار دما بالا (High Temperature Pressure Transmitter) که در حال حاضر موجود هستند، اغلب برای دماهایی 300 تا 500 درجه سلسیوس طراحی شده‌اند. قیمت این نوع ترانسمیترها بسیار بالاتر از یک ترانسمیتر فشار معمولی است.

یکی از راه‌‌حل‌ها، استفاده از آداپتورها/سیفون‌های خنک‌کننده (Cooling Adapter/Siphon) که برای این منظور استفاده می‌شوند.

سیفون‌ها همچنین می‌توانند به منظور کاهش آسیب‌های بالقوه ناشی از تغییرات سریع فشار به کار روند.

به‌کارگیری این وسایل سبب می‌شود هزینه‌ی کمتری بابت تامین سنسور، ترانسمیتر یا گیج فشار برای محیط‌ های دما بالا پرداخت شود.

برای سفارش انواع ترانسمیتر فشار دما بالا و تجهیزات وابسته با ما تماس بگیرید.

نمونه‌ی یک سیفون برای کاربرد ترانسمیتر/سنسور/گیج فشار در محیط های دما بالا
نمونه‌ی یک سیفون برای کاربرد ترانسمیتر/سنسور/گیج فشار در محیط های دما بالا
نمونه‌ی یک آداپتور برای کاربرد ترانسمیتر/سنسور فشار در محیط های دما بالا
نمونه‌ی یک آداپتور برای کاربرد ترانسمیتر/سنسور فشار در محیط های دما بالا
یک نمونه از ترانسمیتر/ترانسدیوسر فشار قلمی دما بالای شرکت امگا (قابلیت تحمل دما تا 350 درجه سلسیوس)
یک نمونه از ترانسمیتر/ترانسدیوسر فشار قلمی دما بالا (قابلیت تحمل دما تا 350 درجه سلسیوس)
یک نمونه از سنسور فشار دما بالا با قابلیت تحمل دمای 1050 درجه سلسیوس، ویژه‌ی محفظه احتراق توربین گاز
یک نمونه از سنسور فشار دما بالا (1050 درجه سلسیوس)، ویژه‌ی محفظه احتراق توربین گاز
یک نمونه از سنسور/ترانسمیتر قلمی فشار دما بالا که درون خود از سیفون استفاده کرده است..
یک نمونه از سنسور/ترانسمیتر فشار قلمی دما بالا که درون خود از سیفون یا آداپتور خنک‌کننده استفاده کرده است.
نمونه‌ی ترانسمیتر فشار قلمی (سمت چپ: یک ترانسمیتر معمولی، سمت راست: همان ترانسمیتر به همراه یک آداپتور خنک‌کننده متصل به خود)
نمونه‌ی ترانسمیتر فشار قلمی (سمت چپ: یک ترانسمیتر معمولی، سمت راست: همان ترانسمیتر به همراه یک آداپتور خنک‌کننده متصل به خود)
نمونه‌ای دیگر از یک آداپتور خنک‌کننده ترانسمیتر فشار
نمونه‌ای دیگر از یک آداپتور خنک‌کننده ترانسمیتر فشار
نمونه‌ای از یک آداپتور خنک‌کاری ترانسمیترها و گیج‌های فشار که تا دمای 400 درجه سلسیوس را تحمل می‌کند.
نمونه‌ای از یک آداپتور خنک‌کاری ترانسمیترها و گیج‌های فشار که تا دمای 400 درجه سلسیوس را تحمل می‌کند.
نمونه‌ای از آداپتور خنک‌کننده هاگلر (Hogller) آلمان؛ مورد استفاده برای تمامی ترانسمیترها؛ تحمل دمای 165 سلسیوس
نمونه‌ای از آداپتور خنک‌کننده هاگلر (Hogller) آلمان؛ مورد استفاده برای تمامی ترانسمیترها؛ تحمل دمای 165 سلسیوس

برای سفارش انواع ترانسمیتر فشار دما بالا و تجهیزات وابسته با ما تماس بگیرید.


قیمت دلار سفارش آنلاین: 4,966 تومان
به روز رسانی: 27 مرداد ماه 1398
انرژایکس
سفارش آنلاین ترموکوپل و pt100
فروش ویژه انواع کابل‌های BLF ایتالیا: کابل جبران ترموکوپل، نسوز و ...
تأمین کمپرسورهای هودن (Howden)