آشنایی با اصطلاحات پرکاربرد در استانداردهای مرتبط با سنسور و ابزاردقیق

در تمامی استانداردهای مرتبط به سنسورها و ابزاردقیق، یک سری واژگان و تعاريف كليدی به کار می‌رود كه در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می شود. برخی از این واژگان عبارت‌اند از: درستی، دقت، تفکیک‌پذیری، تداخل، خطی بودن، پایداری، تلرانس، تکرارپذیری، زمان پاسخ، حساسیت و ...

تاریخ ویرایش: 20 آبان ماه 1398

در تمامی استانداردهای مرتبط به سنسورها و ابزاردقیق، یک سری واژگان و تعاريف كليدی به کار می‌رود كه در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می شود:

accuracy (درستی/صحت)

به معناي با مفهوم نزديكي مقدار اندازه‌گيري شده به مقدار واقعي است.

Precision (دقت)

به معنای نزدیکی خروجی‌های یک سیستم اندازه‌گیری نسبت به یکدیگر می باشد.

آشنایی با اصطلاحات پرکاربرد در استانداردهای مرتبط با سنسور و ابزاردقیق

Resolution (ریزنگری/تفکیک‌پذیری)

به معناي کوچکترین قسمت بندی وسیله اندازه‌گیری می باشد.

concentration (غلظت)

معرف درصد حجم گاز اندازه‌گیری شونده به حجم کل گاز مخلوط بر حسب درصد حجمی و یا ppm مي‌باشد.

interference (تداخل)

به معناي تاثير در پاسخ وسيله اندازه‌گيري كننده در صورت حضور يا عدم حضور گاز ديگري غير از گاز اصلي مورد اندازه گيري است.

آشنایی با اصطلاحات پرکاربرد در استانداردهای مرتبط با سنسور و ابزاردقیق

linearity (خطی بودن)

به معناي توانايي وسيله اندازه گيري كننده در پاسخ خطي متناسب با تغييرات خطي در سيگنال ورودي است.

Uncertainty (عدم قطعیت)

پارامتری مربوط به نتیجه اندازه‌گیری است که پراکندگی مقادیر را می توان به طور منطقی به اندازه ده نسبت می دهد.

Tolerance (تلرانس/رواداری)

به معنای خطای مجازی است که در مورد یک کمیت می توانیم داشته باشیم.

آشنایی با اصطلاحات پرکاربرد در استانداردهای مرتبط با سنسور و ابزاردقیق

repeatability (تکرارپذیری)

به معناي تفاوت در ميزان اندازه گيري‌هاي انجام شده در شرايط كاملا يكسان است.

response time (زمان پاسخ)

به معناي مدت زمانی است که طول می کشد تا بعد از یک تحریک و یا تغییر ناگهانی ورودی، وسیله اندازه‌گیری به حالت پایدار جدید بر گردد.

stability (پایداری)

به معناي توانایی وسیله اندازه‌گیری در ثابت نگه داشتن خصوصیات دستگاه اندازه‌گیری می باشد.

zero drift

اين عبارت به معناي تغییر خروجی دستگاه اندازه‌گیری در طول مدت زمان بدون تغییر در ورودی در حالت صفر می باشد.

Span (پهنه)

به معناي قدر مطلق تفاضل دو حد گستره اندازه‌گیری نامی می باشد.

Sensitivity (حساسیت)

به معناي نسبت تغییرات خروجی به تغییرات ورودی یک دستگاه اندازه‌گیری می باشد.

اين مفاهيم در تمامی استانداردها مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فرد استفاده كننده از استاندارد لازم است تا با اين مفاهيم اشنايي كامل داشته باشد.

نوشتارهای مرتبط:


قیمت دلار سفارش آنلاین: 4,966 تومان
به روز رسانی: 10 اسفند ماه 1398
انرژایکس
سفارش آنلاین ترموکوپل و pt100
فروش ویژه انواع کابل‌های BLF ایتالیا: کابل جبران ترموکوپل، نسوز و ...
تأمین کمپرسورهای هودن (Howden)