شیرهای چندراهه (منیفولد ولو)

شیرهای چند راهه یا منیفولد (Manifold Valve) از چند شیر سوزنی (Needle Valve) و مداری که میان آن‌ها برقرار گشته است تشکیل می‌شوذ. از این شیرها بیشتر برای اکوالایز یا یکسان‌سازی فشار در ترانسمیترهای اختلاف فشار و یا قطع یک مسیر و وصل کردن مسیر دیگر جهت تعمیرات و کالیبراسیون و یا تخلیه مواد استفاده می‌گردد.

تاریخ ویرایش: 30 فروردین ماه 1397

شیرهای چند راهه یا منیفولد (Manifold Valve) از چند شیر سوزنی (Needle Valve) و مداری که میان آن‌ها برقرار گشته است تشکیل می‌شوذ.

شیرهای چندراهه (منیفولد ولو)
شیر چندراهه (منیفولد ولو)

از این شیرها بیشتر برای اکوالایز یا یکسان‌سازی فشار در ترانسمیترهای اختلاف فشار و یا قطع یک مسیر و وصل کردن مسیر دیگر جهت تعمیرات و کالیبراسیون و یا تخلیه مواد استفاده می‌گردد.

شیرهای منیفولدی دسترسی‌های استانداردی برای ترانسمیتر‌های فشار و ترانسمیترهای اختلاف فشار هستند. با استفاده از یک شیر منیفولدی کنار تجهیزات ابزار دقیق می‌توان تعمیرات و یا کالیبراسیون این تجهیزات را بدون خاموشی خط انجام داد. برای چنین کاربردهایی عمدتاً سه دسته شیر منیفولدی دو راهه، سه راهه و پنج راهه وجود دارد.

شیرهای چندراهه (منیفولد ولو)
شیرهای چندراهه (منیفولد ولو)
شیرهای چندراهه (منیفولد ولو)
شیرهای چندراهه (منیفولد ولو)

 

شیرهای منیفولدی دو راهه

شیرهای منیفولدی دو راهه برای ترانسمیترهای فشار استفاده می‌شوند. یک شیر منیفولدی عمدتاً از یک شیر مسدودکننده و یک شیر تست و یا درین (drain) تشکیل شده است. برای استفاده از این شیر برای کالیبراسیون، شیر مسدود کننده را بسته، درین را به یک مولد فشار بسته و عملیات تست فشار را انجام می‌دهیم. در این حالت نیازی به خارج کردن تجهیز از خط و خارج شدن خط نیست.

شیرهای منیفولدی دو راهه
شیرهای منیفولدی دو راهه

 

شیر‌های منیفولدی سه راهه

شیر‌های منیفولدی سه راهه برای ترانسمیترهای اختلاف فشار استفاده می‌شوند. این نوع شیر از دو شیر مسدود کننده و یک شیر تعادل دهنده (equalizer) تشکیل شده است.

برای فهمیدن نقطه صفر ترانسمیتر اختلاف فشار (DPT)  تنها کافیست شیر مسدود کننده را بسته و شیر Equalizer را باز کنیم. در این حالت فشار دو سمت پرفشار و کم فشار برابر شده و در صورت کالیبره بودن، DPT باید نقطه صفر دستگاه را نشان دهد.

شیر‌های منیفولدی سه راهه
شیر‌های منیفولدی سه راهه

 

شیرهای منیفولدی پنج راهه

همانند شیر منیفولدهای سه راهه، شیرهای منیفولدی پنج راهه برای ترانسمیترهای اختلاف فشار (DPT) استفاده می شوند. این شیر شامل دو شیر مسدود کننده، یک شیر تعادلی (Equalizer) و دو شیر ونت (Vent) و یا تست است. پروسه چک کردن نقطه صفر ترانسمیتر همانند شیر منیفولدی سه‌راهه است. در صورت نیاز به کالیبره کردن ترانسمیتر را در 3 یا 5 نقطه کافی است بعد از برابرسازی فشار‌ها، شیر تست را به یک مولد فشار متصل کرد.

شیر‌های منیفولدی سه راهه
شیر‌های منیفولدی سه راهه

 


قیمت دلار سفارش آنلاین: 4,966 تومان
به روز رسانی: 13 خرداد ماه 1399
انرژایکس
سفارش آنلاین ترموکوپل و pt100
فروش ویژه انواع کابل‌های BLF ایتالیا: کابل جبران ترموکوپل، نسوز و ...
تأمین کمپرسورهای هودن (Howden)