شکل‌بندی‌های مختلف گلوب ولو

همانطور که می‌دا‌نید از شیرهای گلوب برای شروع یا توقف حرکت سیال و یا همچنین برای تنظیم مقدار جریان استفاده می‌شود. دیسک داخل ولو می‌تواند به طور کامل جلوی جریان را گرفته و یا کاملا مسیر حرکت را باز کند.

تاریخ ویرایش: 30 فروردین ماه 1397

همانطور که می‌دا‌نید از شیرهای گلوب برای شروع یا توقف حرکت سیال و یا همچنین برای تنظیم مقدار جریان استفاده می‌شود. دیسک داخل ولو می‌تواند به طور کامل جلوی جریان را گرفته و یا کاملا مسیر حرکت را باز کند.

از شیرهای گلوب برای جداکردن قسمتی از مسیر یک فرایند و یا تنظیم دبی آن استفاده می‌شود. البته این شیرها مقداری افت فشار در مسیر حرکت سیال ایجاد می‌کنند.

معمولا این ولوها تا سایز 12 اینچ تولید می‌شوند. سایزهای بالاتر نیز تولید می‌شوند که فرایند تولید آنها متفاوت است.

با توجه به نوع بدنه ولو، این نوع شیر در چند ترکیب‌بندی مختلف تولید می‌شود. مهمترین شکل‌های این نوع ولو به صورت زیر است:

  • نوع تی شکل یا Tee Pattern or Z-body
  • نوع زاویه‌ای Angle Pattern
  • نوع وای شکل یا Wye Pattern or Y-body

شکل هر کدام از این حالات در زیر آمده است.

شکل‌بندی‌های مختلف گلوب ولو
شکل‌بندی‌های مختلف گلوب ولو
شکل‌بندی‌های مختلف گلوب ولو
شکل‌بندی‌های مختلف گلوب ولو

 


قیمت دلار سفارش آنلاین: 4,966 تومان
به روز رسانی: 9 فروردین ماه 1399
انرژایکس
سفارش آنلاین ترموکوپل و pt100
فروش ویژه انواع کابل‌های BLF ایتالیا: کابل جبران ترموکوپل، نسوز و ...
تأمین کمپرسورهای هودن (Howden)