کتاب Advanced Gas Turbine Cycles

نام فارسی: چرخه‌های توربین گاز پیشرفته
نویسنده: J.H. Horlock
ناشر: Pergamon
ویرایش: دوم
شمار صفحات: 224

تاریخ ویرایش: 1 آذر ماه 1394

عنوان کامل:A Brief Review of Power Generation Thermodynamics ;Advanced Gas Turbine Cycles

برای تهیه کتاب فوق به info@energx.ir ایمیل بفرستید.

کتاب Advanced Gas Turbine Cycles

برای تهیه کتاب فوق به info@energx.ir ایمیل بفرستید.

فهرست مطالب کتاب

  • A brief review of power generation thermodynamics.
  • Reversibility and Availability.
  • Basic gas turbine cycles.
  • Cycle effeciency with turbine cooling.
  • Full calculations of plant effeciency.
  • Wet gas turbine plants.
  • The combined cycle gas turbine (CCGT).
  • Novel gas turbine cycles.
  • The gas turbine as a cogeneration plant.

قیمت دلار سفارش آنلاین: 4,966 تومان
به روز رسانی: 10 اسفند ماه 1398
انرژایکس
سفارش آنلاین ترموکوپل و pt100
فروش ویژه انواع کابل‌های BLF ایتالیا: کابل جبران ترموکوپل، نسوز و ...
تأمین کمپرسورهای هودن (Howden)