??? ????????? ?????? ??? 3351

??? ????????? ?????? ??? 3351 ?? ???? ? ?? ???????? ????? ??? ???. ???? ??‌????? ?? ??? ???? ??? ???????? ????? ?????‌??? ??? ? ?? ????? ?? ??? ????? ???.

تاریخ ویرایش: 30 فروردین ماه 1397

Samson Type 3351 On/off Valve

??? ????????? ?????? ??? 3351 ?? ???? ? ?? ???????? ????? ??? ???. ???? ??‌????? ?? ??? ???? ??? ???????? ????? ?????‌??? ??? ? ?? ????? ?? ??? ????? ???.

??? ????????? ?????? ??? 3351 (Samson Type 3351 On/off Valve)
??? ????????? ?????? ??? 3351 (Samson Type 3351 On/off Valve)

????????? ??? ??? ?????‌??? ??:

Tight-closing on/off valve for liquids, gases and vapors
According to DIN or ANSI standards
Valve size DN 15 to 100 · NPS ½ to 4
Pressure rating PN 10 to 40 · Class 150 and 300
Ambient temp. –35 to +100 °C · –30 to +212 °F
Medium temp. –50 to +250 °C · –58 to +482 °F


قیمت دلار سفارش آنلاین: 4,966 تومان
به روز رسانی: 4 اسفند ماه 1397
انرژایکس
سفارش آنلاین ترموکوپل و pt100
فروش ویژه انواع کابل‌های BLF ایتالیا: کابل جبران ترموکوپل، نسوز و ...
تأمین کمپرسورهای هودن (Howden)